DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN:

 

1. Salinan kad pengenalan pemohon

 

2. Borang permohonan yang telah disahkan (bagi bukan kelahiran Selangor) oleh salah satu daripada jawatan pengesah yang dibenarkan seperti berikut:

i. Ahli Parlimen / Senator 

 

ii. ADUN / Pengerusi JK Penyelaras DUN 

 

iii. Penghulu / Ketua Kampung 

 

iv. Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan 

 

v. Pengerusi Taman Perumahan / Ketua Blok vi. Masjid / Pengerusi Surau / Ketua Tokong / Ketua Kuil / Ketua Gereja / Ketua Komuniti 

 

3. Salinan Semakan Daftar Pengundi (SPR)