KRITERIA PERMOHONAN KURSUS INTENSIF PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (KIPK)

 

Program Kursus Intensif Perkembangan Kanak-Kanak (KIPK) ini terbuka kepada kaum wanita yang menepati kriteria-kriteria seperti berikut:

 i. Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas; DAN

 

ii. Sedang menetap di Selangor; DAN

 

 iii. Sedang menjalankan atau mempunyai keinginan yang serius untuk menjalankan perkhidmatan pengasuhan kanak-kanak di rumah ;DAN

 

iv. Tidak pernah menghadiri sebarang kursus pengasuhan yang dikendalikan oleh JKM atau mana-mana agensi awam mahupun swasta; DAN

 

v. Merupakan pengundi di Negeri Selangor. 

 

Maklumat Penting:

 • Pemohon juga perlu bersetuju maklumat peribadi mereka seperti nama, nombor telefon dan tempat pengasuhan/ bakal tempat mengasuh dipaparkan di dalam laman sesawang i-Asuh**. 

 

 • Tempat pengasuhan adalah tertakluk di dalam kawasan Negeri Selangor sahaja.

 

 • Keutamaan akan diberikan kepada mereka yang bersetuju dengan semua syarat yang dinyatakan di atas sahaja. 

 

;**Program i-Asuh merupakan sebuah platform atau sistem carian data bagi memudahkan para ibubapa yang ingin mencari pengasuh di kawasan mereka