CARA MEMOHON:

 

1. Program Kursus Insentif Perkembangan Kanak-Kanak (KIPK) tahun 2021 akan dilaksanakan seperti berikut

 

2. Pemohon dikehendaki menghantar borang permohonan yang telah diisi dan dokumen sokongan yang diperlukan dalam tempoh yang ditetapkan. Penghantaran borang dan dokumen boleh dihantar ke pejabat YAWAS atau emel di pendaftarankipk@gmail.com sahaja. 

 

3. Kegagalan menghantar borang dan dokumen yang lengkap dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan permohonan DITOLAK dengan serta-merta.

 

4. Jumlah peserta bagi setiap kursus adalah terhad kepada 30 orang sahaja. Keutamaan akan diberikan kepada permohonan yang dihantar awal, lengkap DAN memenuhi kriteria permohonan sahaja. 

 

5. Pemohon yang berjaya disenaraipendek untuk mengikuti kursus akan dihubungi oleh pegawai dalam tempoh satu (1) minggu sebelum kursus bermula.

 

 6. Setiap pemohon yang berjaya hanya layak untuk hadir satu (1) kursus sahaja. Sekiranya pemohon tidak hadir kursus atau gagal menghadiri sepenuh masa program yang disediakan sepanjang kursus, maka pemohon tersebut tidak layak untuk menerima manfaat di bawah program KIPK ini.